seinajokiTVT.qrcodeKoulutus koostuu kolmesta lähipäivästä.

I koulutuspäivä torstaina 2.10.2014 klo 9-16
II koulutuspäivä torstaina 23.10.2014 klo 9-16
III koulutuspäivä torstaina 13.11.2014 klo 9-16

Paikka: Olemme vaihtaneet opetuspaikan ATK-luokaksi, joka sijaitsee SeAMK:n Sosiaali- ja terveysalan Keskuskadun toimipisteessä, osoitteessa Keskuskatu 32, Seinäjoki. Sisäänkäynti tapahtuu D-rapun ovesta, johon on käynti sisäpihan puolelta. ATK-luokan luokkatilan numero on 331Y ja sijaitsee D-rapun Y3-kerroksessa. (Maanantain sähköpostin mukana saitte kartan.)

http://bit.ly/seinajokiTVT
http://www.facebook.com/groups/teeveetee/

3. Koulutuspäivä 13.11.2014


MAASTOA MUOKKAAMAAN: TIETÄMISEN TAITOJEN TUKEMINEN
Toiminnallisin menetelmin, TVT:tä ja somea hyödyntäen


3.1 Osaaminen ja osaamisen tasot

Kuinka hahmottaa TVT:n ja somen käytöstä osaamisen eri tasot?
TVT:n kehitystrendit: NMC:n raportti
Opeverkostot - kokoelma opetusalan ammattilaisten verkostoja, mm. yli 110 Facebook-ryhmää

3.2 Työpaja


Blogit - Googlen Blogger

Twitter

QR-koodit ja mobiiliradat

Lounas


Google Drive

Sähköiset testit ja kokeet


Kahvin jälkeen


Liisa Pinta:
Käytännön kokemuksia ja esimerkkejä
Socrative:
Kahoot:


3.6 Vinkiksi oman koulun rehtorille

Oman koulun tilanne, työvälineitä analysointiin
- Ope.fi-taitotasot http://opefi.wikispaces.com/
- Opeka (maksuton palvelu) http://opeka.fi/fi (tulossa myös oppilaan Opeka)
- TIEKE Tiviittori, TVT-osaamisen arviointi (maksullinen palvelu) http://www.tieke.fi/display/Tiviittori/Tiviittori


1. Koulutuspäivä 2.10.2014


MAASTO JA KARTTA

TVT koulussa ja sosiaalinen media ilmiönä koulun ja oppimisen kannalta

a) Mitä tapahtuu nyt? Porinatuokion tulosten muistiinpanot.
 • Meitä huolettaa teknologiassa...
 • Meitä innostaa teknologiassa...
 • Olemme huomanneet teknologian käytön suhteen oppilaissa muutoksen:
 • Olemme huomanneet teknologian käytön suhteen opettajissa muutoksen:
 • Koulun ja median suhde on tänä päivänä...

b) Lyhyt ja pieni kehystys koulutukselle:
Alustus: Katsaus nykytilaan (vuodelta 2012, onko jokin muuttunut?)
Nykytila ja miten tähän on tultu, keskustelu
- tietotekniikka
- viestintätekniikka
- mobiili
- some

lounas

c) Vahvuusalueeni TVT:ssä: Mitä minä osaan, mitä haluan osata? Oma ammatillinen sijaintini TVT-kartalla.d) Toimintakulttuuri muuttuu. Mistä viisautta valintoihin?
 • Hyvät ja huonot esimerkit: Huoneentaulu muutosaallossa eläjille.

Toimintamallit ja TVT
- koulu odotusten ristivedossa
- toimintakulttuuri, miksi muutokset ovat hitaita
- pedagogiikka, uudet ja vanhat hyvät mallit, pedagoginen design
- opetussuunnitelmauudistuksen anti ja mahdollisuudet

e) Teknologian ja oppimisen liitto: miten TVT liittyy osaamiseen eri oppiaineissa?
- viestintä- ja vuorovaikutustaidot
- tiedonhankinta- ja käsittely
- monilukutaito
- kollaboraatio, yhteisöllinen työskentely
- aktiivisen kansalaisuuden taidot
- oppimismotivaatio
- oman ja ryhmän toiminnan säätely
- ajanhallinta
- hyvä elämä
- elinikäinen- ja elämänlaajuinen oppiminen

f) Eväspaketti:

Välitehtävä:
Miten minä opettajana seuraan tätä kehitystä? Minkä askeleen otan seuraavaksi? Oma PLE personal learning environmen. Jokainen etsii yhden hyvän videon, joka tukee itseä ammatillisesti käsittelemään TVT:n hyödyntämistä. Jaetaan videot Facebook-ryhmässä. Muutama saatesana.


2. Koulutuspäivä 23.10.2014


HYVÄT REITIT, PIENET KEITAAT

Opettaja ja TVT & some: menetelmillä ryhtiä oppimisprosessien suunnitteluun ja yhteistoiminnallisuuteen


2A Orientoituminen päivään

Menetelmä: pikadeitti, tarinankerronta ja yhteinen reflektointi
Vaiheet:
1. Pikadeittipiiri: 3 vaihtoa, molemmat kertovat minuutin ajan, mitä ajatuksia edellisen koulutuksen jälkeen, videota etsiessä ja katsoessa ja tähän päivään tullessa virisi: ope/opetus ja TVT
2. Jokainen kertoo lomakkeelle kuulemastaan pienen tarinan: ope/opetus ja TVT
3. Katsotaan, millaisia tarinoita kertyi pääset katsomaan tarinoita myös tästä linkistä
4. Reflektointi tästä osiosta Padlet-seinälle (napauta pohjaa, kirjoita lapulle: millainen kokemus aamun orientaatio oli, mitä havaitsit itsestäsi oppijana)

Lopuksi: Opetellaan käyttämään Padletiä
Kokeeksi tehty Padlet

Extra: tästä keskusteltiin eli linkin lyhentäminen ja QR-koodien tekeminen
Bitly: https://bitly.com/
Tiny URL: http://tinyurl.com/
Goo.gl: http://goo.gl/
QR-koodeista Someopasteessa

2B Videoitu teorialuento

Menetelmä: BYOD + video
Vaiheet:
1. Ota esille oma laitteesi, jolla voit ottaa videon.
2. Lyhyt teorialuento jokainen videoi luennon itselleen
3. Keskustelua luennon sisällöstä
4. Mitä tarkoittaa BYOD? Ilkka Olanderin bloggaus 21.10.2014
5. Refelktointi menetelmästä Tricider-aivoriihessä

Lopuksi: Opetellaan käyttämään Tricideriä

2C Tämän vuosituhannen taidot

Menetelmä: Learning café
Vaiheet:
Virityskuva User Generated Education -blogista 22.5.2013
2. Viritysteksti Maarit Korhonen: Herää koulu! ss. 54-55.
3. Jakautuminen pöytäryhmiin: 5 pöytää ja jokaisella pöydällä fläppitaulun paperi + kyniä, valitaan pöydän puheenjohtaja (keskusteluttaa, kuuntelee, on pääkirjuri)
4. Sovitaan keskustellen yhdessä 5 eniten kiinnostavaa teemaa tulevaisuuden taidoista
5. Ensimmäinen kierros: vapaata ideointia pöydän taidosta: miten sitä opitaan ja voisi oppia koulussa, mahdollisimman paljon ideoita
6. Toinen kierros, pöytien vaihto, puheenjohtaja jää pöytään: puheenjohtaja esittelee ensimmäisen kierroksen tulokset lyhyesti, jatketaan jalostamista: teknologian rooli taidon oppimisessa: miten nykytoimintaa pitäisi muuttaa TVT/some/digiaineistojen osalta, että taidon oppiminen paranisi, kiteyttäkää 3-5 keskeistä muutosta
7. Kootaan ideat kartalle

Lopuksi: Tutustutaan Poppletiin

Kahvin jälkeen:

Suunta kolmanteen koulutuspäivään: täytä lomake Voisin opettaa, haluaisin oppia
FB:ssä toivotusta jo ohjelmassa: Sokrative (ja Kahoot)

2D Oppimisprosessin vaiheet ja menetelmät

1. Oppimisprosessin vaiheistaminen (2 diaa: suunnitteluvinkit ja Aki Luostarisen aikajana-kuva)
2. Menetelmät oppimistuokioiden ryhdistäjinä esityksen lopussa kokeillaan pientä menetelmää eli sana-assosiaatiota, siirry vastaamaan: Hyvä opettaja on kuin... (välineenä Answers Garden).

2E Kuvia verkosta ja verkkoon- - - - - - - - -

Lisätiedot


Kohderyhmä
Peruskoulun ja lukion opetushenkilöstö

HUOM! Osallistujilla tulee olla mukana oma tietokone (nettiyhteydellä) tai tabletti.
Toteutus ja työtavat

Työskentely mahdollisimman keskustelevaa ja yhteistoiminnallista. Koulutuksessa hyödynnetään mahdollisimman luontevalla tavalla niitä toimintamalleja ja työvälineitä, joita esitellään. Aloitustehtävänä jokaiselta pyydetään pieni koulutuksen aihepiiriin liittyvä tarina lomakkeella. Koulutuspäivien välillä hankitaan omakohtaista kokemusta henkilökohtaisesta oppimisverkostosta (PLN) ja sosiaalisen median seuraamisesta.
Yhteisblogi:
- bloggaaminen tutuksi 1. koulutuspäivänä (sähköpostin käyttötaito riittää)
- sovitaan yhdessä työtavat ja pelisäännöt, kuten onko blogi julkinen vai suljettu ja ryhmän toiveiden mukaan myös muuta pienimuotoista yhteistoimintaa verkossa koulutuspäivien välillä (Facebook-ryhmä, Twitter, LinkedIn).
Resurssivarastot:
- koulutuksen kotisivu (kaikki sisällöt, ohjeet, koulutuspäivien ohjelmat)
- lähdeluettelo (ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit, verkkolähteet)
- Scoop.it http://www.scoop.it/t/oppimisenilo: ajankohtaispoimintoja verkosta koulutuksen tiimoilta (kouluttajat toimittavat)
- Facebook-ryhmä/Twitter (ajankohtaiset keskustelunaiheet, koulumaailman verkostot)
- blogilista (bloggaavat opettajat)
- Diigo-linkkikokoelma (koulutuksen verkkoaineistot)
Kouluttaja

Anne Rongas, http://opeblogi.blogspot.fi/, http://www.pedapoint.fi/cvRongas.. ...
Laitehankinnat ja verkkopalvelut
- virtuaaliset oppimisympäristöt, sulautuva teknologia, mobiili teknologia, verkkokokousjärjestelmät
- oppijoiden omat laitteet
- laite-ja palveluhankinnat suhteessa toimintakulttuuriin
- jatkuva muutos, lukuisat järjestelmät
- turvallisuus

Avoimet oppisisällöt
- löytäminen, käyttäminen, tuottaminen
- oppimisverkostot
- mobiili ja autenttinen oppiminen

- - - -
Vanhat:
Muistiinpanot
Kartta someen
http://teeveetee.wikispaces.com/Kartta+someen


Oppimisen ja koulun tulevaisuus - mahdollisuudet, uhat, todennäköisyydet

- näkymä teknologian tulevaisuuteen

- sulautuva, kaikkiallinen oppiminen
Kesään 2. päivä
TVT ja some opettajan työvälineinä


2A Seuraaminen
- listaa 1-3 tapaa ja keinioa, jolla sinä seuraat TVT- ja somekehitystä (opettajana, oppijana, kansalaisena > onko roolilla vaikutusta)
- pienissä ryhmissä: mitä keinoa (keinoja) ajan tasalla pysymiseen voisitte suositella kollegallenne, joka ei ole täällä tänään (paras keino, tehokkain keino, hauskin keino) > mahdollisimman tiivis ja napakka vinkki (huoneentaulu-tyyliin)
- tuotokset Padletille http://padlet.com/wall/tnfich1lkx, OHJE: kaksoisnapauta sivua, kirjoita lapulle ryhmänne neuvo

2B Didaktiset vinkit: pienin askelin voi aloittaa
BYOD-päivään sopivia yhteisöllisen työskentelyn apulaisia, kaikki toimivat selaimella eli voit käyttää sekä tietokoneella, näyttää tykillä/IA-taululla että käyttää mobiililaitteilla
 1. Padlet http://padlet.com/
 2. Mihin Padlettiä voisi käyttää? Kirjoita ideasi tähän chattiin. Kuinka otetaan käyttöön Todaysmeet
 3. Tietokilpailut ja kyselyt, kokeillaan Kahootia: Mene osoitteeseen Kahoot.it Saat koodin, jolla pääset sisään. Toimii tietokoneella sekä mobiililaitteilla. Mobiililaitteella vaatii riittävän nopean yhteyden (ilmoittaa, jos yhteysnopeus ei riitä).Janne Lumme: Viikonpäivän englanniksi
  Kahoot (opettajan käyttöliittymä)
  Kahootin oma esittelyvideo.
BYOD: ideoita, kokemuksia, kysymyksiä (muistiinpanot http://muistio.tieke.fi/O2IwbP9fPD).

2B Katsaus eri oppiaineiden näkökulmasta

2C Oppimisen toteuttaminen käytännössä
2D Toimivat työtavat, kuten ohjaamisen ja itsearvioinnin apukeinot, osallistamisen keinot ym.

2E Sosiaalisen median herkut
 • Diigo sosiaaliset kirjanmerkit ja paljon muuta
 • Herkkujen lisäksi hyvä tietää: Turvallinen verkkoprofiili (niitä profiileja kun pitää luoda sinne ja tänne)
 • Muuta? Jatkuu verkossa ja viimeisenä lähipäivänä (mm. annotaatio)

Keskustelua:
 • Kansainvälisyyskasvatus ja muita tuoreita painopisteitä
 • Oppiaineita integroiva ilmiöpohjainen oppiminen
 • Muuta

Välitehtävä: helmenpoimintaa ja jakamista, flipped classroomista tulee ennakkovideo orientaatiopohjaksi


Google Drive

Tunnuksen luominen (=Gmail tai muu sähköposti)

Jos sinulla on jo Google-tunnus, voit tunnusten luomisen aikana kertoa yhteisessä dokumentissa, miten olet Googlen palveluita käyttänyt ja oletko käyttänyt opetuksessa: siirry kirjoittamaan

Lähetä Gmail-osoitteesi (Google-tunnuksesi) tällä lomakkeella

- - -

3. Koulutuspäivä (kevät 14)MAASTOA MUOKKAAMAAN: TIETÄMÄSEN TAITOJEN TUKEMINENOppimisen ja koulun tulevaisuus: TVT & some opettajan näkökulmasta

Toiminnallisin menetelmin, TVT:tä ja somea hyödyntäen3.1 Älylliset proteesit

Työtavat, apuvälineet ja omien tietotyön tapojen kehittäminen (ks. Hakkarainen ym.)

Pareittain: omat laitteet ja arjen hyvä rutiini

Kaivakaa esille mukana kulkevat laitteet. Kumpikin miettii jonkin omaa tiedonkäsittelyä (hankinta, prosessointi, säilöminen, tuottaminen tms.) helpottavan vanhan apulaisen tai uuden lupaavan tuttavuuden. "Tätä käytän päivittäin." "Tähän tutustuin äskeittäin, vaikuttaa lupaavalle." Esittele ja opasta parille, kuinka käytät. Valmistautukaa esittelemään lyhyesti kaikille omat hyvät työtapanne ja apuvälineenne, kootaan kaikki talteen wikisivulle: Seinäjoen vinkit.3.2 Osaaminen ja osaamisen tasot

Kuinka hahmottaa TVT:n ja somen käytöstä osaamisen eri tasot?
3.3 Työpaja
3.4 Unelmia ja toteutuksia

(+ Wikispaces-harjoitus)Työparit.

Kumpikin kirjoittaa omalle wikisivulle oman unelman tietämisen taidoista oppijana (joko aikuisena oppijana tai koululaisena). Tallennus. Wikisivun vaihto parin kanssa. Suunnittele oppimistehtävä tai työtapa (luonnosmaisesti), jolla unelma voisi konkretisoitua.Lyhyt tutustuminen Wikispaces ja Purot.net.3.5 Uudet metodit ja mallit • SoMy loppuraportti
 • Flipped classroom
 • Yksilöllisen oppimisen menetelmä
 • Mielikuvituskoulu
 • Protokoulu
 • Kuuma.pop
 • Muuta?Teknologian rooli oppimisessa ja koulun kehittämisessä

- uusi OPS

3.6 Vinkiksi oman koulun rehtorille

Oman koulun tilanne, työvälineitä analysointiin

- Ope.fi-taitotasot http://opefi.wikispaces.com/

- Opeka http://opeka.opetusteknologia.info/

- Tulossa TIEKE Tiviittori http://www.tieke.fi/display/Tiviittori/Tiviittori

3.7 Yhteenveto

Digitalisoituminen luontevana osana oppimista: minne ja miten tästä eteenpäin?